អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើ FazWaz-KH.com

ស្វែងយល់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អចលនទ្រព្យដែលត្រូវតែមើល ហើយមានសម្រាប់ជួលក្នុងរយៈពេលវែងនៅលើ FazWaz-KH.com!

  • ថ្មី
$450 /ខែ
1 1 ខុនដូ

Other-KH-54937

Buon, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • ថ្មី
$650 /ខែ
1 1 77 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

The Skyline

Mittapheap, Prampir Meakkakra, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • ថ្មី
$20 /ខែ
6 7 2,400 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះ

Other-KH-82138

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • ថ្មី
$2,700 /ខែ
18 20 អាផាតមិន

Other-KH-74641

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • ថ្មី
$600 /ខែ
2 2 អាផាតមិន

Other-KH-57671

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • ថ្មី
$500 /ខែ
5 5 ផ្ទះ

Other-KH-72136

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលក្នុងគម្រោងកំពូលៗនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សូមពិនិត្យមើល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យថ្មីដ៏ល្អបំផុត

Large Warehouse For Rent And Sale-(Russey Keo)

ចាប់ផ្តើមពី $30,000 /ខែ
Tuol Sangke, Russey Keo, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

A stunning investment overlooking Phnom Penh

ចាប់ផ្តើមពី $1,500 /ខែ
Tuol Tumpung Ti Muoy, Chamkar Mon, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Studio living at its best!

ចាប់ផ្តើមពី $700 /ខែ
Tuol Tumpung Ti Muoy, Chamkar Mon, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

5 Bedroom Flat for Rent in Phsar Thmei3,Daun Penh

ចាប់ផ្តើមពី $5,000 /ខែ
Boeng Reang, Doun Penh, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

6 Bedrooms Flat For Rent in Daun Penh

ចាប់ផ្តើមពី $6,500 /ខែ
Chey Chummeah, Doun Penh, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Land for rent or sales Near Tang Korsang Pagoda

ចាប់ផ្តើមពី $6,000 /ខែ
Boeng Keng Kang Ti Bei, Chamkar Mon, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

3 Bed room For Rent and Sale

ចាប់ផ្តើមពី $1,500 /ខែ
Tuol Tumpung Ti Muoy, Chamkar Mon, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Beautiful 2 bedrooms for rent in BKK1

ចាប់ផ្តើមពី $800 /ខែ
Boeng Keng Kang Ti Muoy, Chamkar Mon, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា