ដីលក់ឬជួលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5/土地出售和出租在上五号公路/land for sale on national road5 。

  • លេខសម្គាល់យូនីត: U233541
  • 1,578 ម៉ែត្រការ៉េ
តម្លៃលក់ $130,000
ស្នើសុំព័ត៌មានលំម្អិត
3
ដីឡូតិ៍
1,578 ម៉ែត្រការ៉េ
តម្លៃ / ម៉ែត្រការ៉េ
$82

ដីលក់ឬជួលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5/土地出售和出租在上五号公路/land for sale on national road5 。

 ហើយត្រូវបានបញ្ចប់នៅ មករា 1អ្នកអាចទិញ ដី នេះក្នុងតម្លៃមូលដ្ឋាន $130,000 ($0/ម៉ែត្រការេ) ហើយ វាក៏មានសម្រាប់ជួលក្នុងរយៈពេលវែងចាប់ផ្តើមពី $300 ក្នុង​មួយ​ខែ។

ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន

លេខសម្គាល់យូនីត
U233541
ទីតាំង
Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang, Cambodia
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់
ឧសភា 25, 2020
ប្រភពបញ្ជី
ភ្នាក់ងារ / ដៃគូ
ប្រភេទអចលនទ្រព្យ
ដី
ទំហំដីឡូតិ៍
1,578 ម៉ែត្រការ៉េ

គណនាឥណទាន

បន្ទប់ស្រដៀងគ្នា

$129,000
1 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

ដីសំរាប់លក់ឬជួលបន្ទាន់​ /土地出售在上五号公路。

Chrey Bak, Rolea B'ier, ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង, កម្ពុជា
$130,000
1,578 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

ដីលក់ឬជួលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5/土地出售和出租在上五号公路/land for sale on national road5 。

Chrey Bak, Rolea B'ier, ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង, កម្ពុជា
$130,000
1,578 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

ដីលក់ឬជួលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5/土地出售和出租在上五号公路/land for sale on national road5 。

Chrey Bak, Rolea B'ier, ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង, កម្ពុជា

គម្រោងដែលនៅក្បែរ

ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង Land / Private Island Market insight