អចលនទ្រព្យ 1 បន្ទប់គេង សម្រាប់​លក់ ក្នុង Svay Dankum, ខេត្តសៀមរាប
$400
1 1 N/A
អាផាតមិន
Other-KH-61107
Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប
អចលនទ្រព្យ 17 បន្ទប់គេង សម្រាប់​លក់ ក្នុង Svay Dankum, ខេត្តសៀមរាប
$65,600
17 18 N/A
ផ្ទះ
Other-KH-56831
Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប
អចលនទ្រព្យ 17 បន្ទប់គេង សម្រាប់​លក់ ក្នុង Svay Dankum, ខេត្តសៀមរាប
$1,000
17 18 N/A
ផ្ទះ
Other-KH-81554
Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប

និន្នាការអចលន​ទ្រព្យ កម្ពុជា

ស្វែងយល់អំពីទីផ្សារ អចលនទ្រព្យ កម្ពុជា តាមរយៈនិន្នាការនិងមធ្យមភាគ

តំលៃសមរម្យក្នុងការរស់នៅ កម្ពុជា

តម្លៃលក់ជាមធ្យមគឺប្រហាក់ប្រហែល $159,379 នៅ កម្ពុជា តម្លៃលក់ជាមធ្យមគឺប្រហាក់ប្រហែល $159,379 នៅ កម្ពុជា តម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៅ កម្ពុជា គឺ $7,765 តម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៅ កម្ពុជា គឺ $7,765 តំបន់ កម្ពុជា បច្ចុប្បន្នមាន 4,056 អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់ តំបន់ កម្ពុជា បច្ចុប្បន្នមាន 4,056 អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់

កម្ពុជា តម្លៃ អចលនទ្រព្យ ជាមធ្យម, តាមទំហំ អចលនទ្រព្យ

ទំហំ អចលនទ្រព្យ តម្លៃមធ្យម ស្ទូឌីយោ (មើល 451 អចលនទ្រព្យ) $709,173 1 បន្ទប់គេង (មើល 512 អចលនទ្រព្យ) $128,904 2 បន្ទប់គេង (មើល 602 អចលនទ្រព្យ) $131,473 3 បន្ទប់គេង (មើល 357 អចលនទ្រព្យ) $297,094 4 បន្ទប់គេង (មើល 587 អចលនទ្រព្យ) $3,925,386

តំបន់នៅក្នុង កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ភ្នំពេញមាន 3,158 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តសៀមរាប ខេត្តសៀមរាបមាន 430 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុមាន 175 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តកណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាលមាន 133 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តកំពត ខេត្តកំពតមាន 38 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ស្ពឺមាន 30 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យមាន 22 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​កំពង់ធំ ខេត្ត​កំពង់ធំមាន 13 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​បាត់ដំបង ខេត្ត​បាត់ដំបងមាន 12 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តតាកែវ ខេត្តតាកែវមាន 7 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​កោះកុង ខេត្ត​កោះកុងមាន 6 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​ព្រះវិហារ ខេត្ត​ព្រះវិហារមាន 5 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​កែប ខេត្ត​កែបមាន 5 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំងមាន 4 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ខេត្តឧត្ដរមានជ័យមាន 4 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត ប៉ៃលិន ខេត្ត ប៉ៃលិនមាន 3 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​ក្រចេះ ខេត្ត​ក្រចេះមាន 2 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តមណ្ឌលគិរី ខេត្តមណ្ឌលគិរីមាន 2 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​ព្រៃវែង ខេត្ត​ព្រៃវែងមាន 2 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាមមាន 2 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំមាន 2 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់
ខេត្ត​ស្វាយរៀង ខេត្ត​ស្វាយរៀងមាន 1 អចលនទ្រព្យ មើល អចលនទ្រព្យ សម្រាប់លក់