Borey Williams

(撰写评论)

Snaor, Pur SenChey, Phnom Penh

  • 165 单元
  • 期房 (7月 2020)
出售 (5 单元) 起价 $36,500
详情咨询
7

Borey Williams

(撰写评论)
Snaor, Pur SenChey, Phnom Penh
165 单元
期房 (Jul 2020)
出售 (5 单元) 起价 $36,500

价格按房间类型

Borey Williams 在售单元

Borey Williams in Snaor, Phnom Penh

Borey Williams 为 Phnom Penh Snaor 房屋 / 别墅 项目 预计于7月 2020 交房。 共有165 单元

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧