Borey VK Angkor

(撰写评论)

Chreav, Siem Reap, Siemreap

  • 期房
出售 (1 单元) 起价 $61,999
详情咨询
3

Borey VK Angkor

(撰写评论)
Chreav, Siem Reap, Siemreap
期房
出售 (1 单元) 起价 $61,999

项目特色

停车位

价格按房间类型

Borey VK Angkor 在售单元

Borey VK Angkor in Chreav, Siemreap

Borey VK Angkor 为 Siemreap Chreav 房屋 / 别墅 项目 共有 单元

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧