កម្ពុជា ទំព័រដើមសម្រាប់អចលនទ្រព្យ

ទីផ្សារអចលនទ្រព្យឈានមុខគេក្នុងការទិញ ជួល និងលក់អចលនទ្រព្យនៅ កម្ពុជា

គម្រោងអចលនទ្រព្យថ្មីៗនៅ កម្ពុជា

សូមពិនិត្យមើល កម្ពុជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យថ្មីដ៏ល្អបំផុត

អចលនទ្រព្យកំពុងមានសក្ដានុពលនៅ កម្ពុជា លើ FazWaz-KH.com

យើងដឹងពីបញ្ជីរបស់យើងល្អបំផុត។ សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីអចលនទ្រព្យដែលត្រូវតែមើលនៅលើគេហទំព័រ FazWaz-KH.com!

 bedroom for sale at in ខេត្ត​បាត់ដំបង, កម្ពុជា
$161,000
ដី

Other-KH-62791

Ou Char, Battambang, ខេត្ត​បាត់ដំបង, កម្ពុជា
 • ថ្មី
4 bedroom for sale at in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
$1,050
4 5 390 ម៉ែត្រការ៉េ វីឡា

Other-KH-72020

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
 bedroom for sale at in ខេត្តកណ្ដាល, កម្ពុជា
$60,000
2,425 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

Land for Sale

Chheu Teal, Kien Svay, ខេត្តកណ្ដាល, កម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
1 bedroom for sale at Sky Park Condo in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
$73,000
1 1 73.30 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Sky Park Condo

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
3 bedroom for sale at Sky Park Condo in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
$145,000
3 3 138.14 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Sky Park Condo

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
2 bedroom for sale at Sky Park Condo in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
$105,000
2 2 97.84 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Sky Park Condo

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
2 bedroom for sale at Sky Park Condo in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
$105,000
2 2 97.84 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Sky Park Condo

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
1 bedroom for sale at Sky Park Condo in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
$68,000
1 1 72.24 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Sky Park Condo

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា

អ្នកលក់ដែលមានការលើកទឹកចិត្តនិងអចលនទ្រព្យដែលត្រូវតែលក់

ចូលចិត្តនូវអ្វីដែលអ្នកឃើញ? ទំនាក់ទំនងមកយើងហើយផ្តល់តម្លៃ!

 • ថ្មី
 with 1 បន្ទប់គេង and 1 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ខេត្តកំពត, កម្ពុជា at the development
$38,000 $40,500
1 1 52 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះ

Bungallow for Sale in Kampot Province

Kampong Kraeng, Tuek Chhou, ខេត្តកំពត, កម្ពុជា
 • ថ្មី
 with 4 បន្ទប់គេង and 5 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ភ្នំពេញ, កម្ពុជា at the development
$340,000 $380,000
4 5 276 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះ

ផ្ទះអាជីវកម្ម កែងលក់ នៅបឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក ក្រោយវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គី

Tuek L'ak Ti Muoy, Tuol Kouk, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 • ថ្មី
 with 7 បន្ទប់គេង and 4 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា at the development
$343,000 $3,500,000
7 4 1 ម៉ែត្រការ៉េ វីឡា

7 Bedroom House For Sale - Wat Bo, Siem Reap

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
 • ថ្មី
 with 4 បន្ទប់គេង and 5 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ខេត្តកណ្ដាល, កម្ពុជា at the development
$650,000 $670,000
4 5 360 ម៉ែត្រការ៉េ វីឡា

Villa for Sale in Takhmau with Big Land

Kampong Samnanh, Ta Khmau, ខេត្តកណ្ដាល, កម្ពុជា
 • ថ្មី
 with 3 បន្ទប់គេង and 2 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ភ្នំពេញ, កម្ពុជា at the development
$65,000 $85,000
3 2 91 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះ

House with land for sale Urgent

Chrang Chamreh Ti Pir, Russey Keo, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 with N/A and N/A is available for sale in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា at the development
$220 $250
450 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

Land for sale $ 250 / m2 in Svay Dangkum Village, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
 with N/A and N/A is available for sale in ភ្នំពេញ, កម្ពុជា at the development
$980 $926,640
858 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

CPL Exclusive

Phnom Penh Thmei, Saensokh, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 with N/A and N/A is available for sale in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា at the development
$1,427,400 $1,489,020
1,830 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

Land For Sale

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា