គម្រោងអចលនទ្រព្យថ្មីៗនៅ កម្ពុជា

សូមពិនិត្យមើល កម្ពុជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យថ្មីដ៏ល្អបំផុត

Urban Village Phase 2

ចាប់ផ្តើមពី $63,701 - $186,827
Chak Angrae Leu, Mean Chey, ភ្នំពេញ

Park Land TK Condo

ចាប់ផ្តើមពី $123,000
Chrang Chamreh Ti Pir, ខណ្ឌ​ឫស្សីកែវ​, ភ្នំពេញ

Borey Maha Sen Sok

ចាប់ផ្តើមពី $49,500 - $74,000
រាជធានី​ភ្នំពេញ, Saensokh, ភ្នំពេញ

Borey Ratanak Phnom Penh

ចាប់ផ្តើមពី $35,500 - $80,325
រាជធានី​ភ្នំពេញ, Praek Pnov, ភ្នំពេញ
10% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 7 ឆ្នាំ D'Seaview Real Estate Development in , Preah Sihanouk 

D'Seaview

ចាប់ផ្តើមពី $86,000 - $198,800
Buon, Sihanoukville, Preah Sihanouk

Borey VK Angkor

ចាប់ផ្តើមពី $61,999
ក្រុងសៀមរាប, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប

Borey Williams

ចាប់ផ្តើមពី $36,500 - $72,500
Snaor, Pur SenChey, ភ្នំពេញ

Song Saa Private Island

ចាប់ផ្តើមពី $1,200,000
ក្រុងព្រះសីហនុ, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ

អចលនទ្រព្យកំពុងមានសក្ដានុពលនៅ កម្ពុជា លើ FazWaz-KH.com

យើងដឹងពីបញ្ជីរបស់យើងល្អបំផុត។ សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីអចលនទ្រព្យដែលត្រូវតែមើលនៅលើគេហទំព័រ FazWaz-KH.com!

$10,000
ដី

Other-KH-86367

Ph'av, Trapeang Prasat, ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ, កម្ពុជា
 • ថ្មី
1 bedroom for sale at in ខេត្តកំពត, កម្ពុជា
$19,000
1 1 29 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះ

Bangalow for sale in Kampot Province

Kampong Bay, Kampot, ខេត្តកំពត, កម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
1 bedroom for sale at Air Apartments in ខេត្តព្រះសីហនុ, កម្ពុជា
$2,000
1 1 44 ម៉ែត្រការ៉េ អាផាតមិន

Air Apartments

Bei, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, កម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
1 bedroom for sale at Air Apartments in ខេត្តព្រះសីហនុ, កម្ពុជា
$61,200
1 1 36 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Air Apartments

Bei, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, កម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
1 bedroom for sale at Air Apartments in ខេត្តព្រះសីហនុ, កម្ពុជា
$79,900
1 1 47 ម៉ែត្រការ៉េ អាផាតមិន

Air Apartments

Bei, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, កម្ពុជា
 • ថ្មី
17 bedroom for sale at in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
$65,600
17 18 ផ្ទះ

Other-KH-56831

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
 • ថ្មី
3 bedroom for sale at in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
$90,000
3 4 126 ម៉ែត្រការ៉េ វីឡា

VILLA FOR SALE - SVAY DANGKUM - SIEM REAP

Svay Dankum, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
1 bedroom for sale at The Bridge in ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
$112,000
1 1 50.54 ម៉ែត្រការ៉េ អាផាតមិន

The Bridge

Tonle Basak, Chamkar Mon, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

អ្នកលក់ដែលមានការលើកទឹកចិត្តនិងអចលនទ្រព្យដែលត្រូវតែលក់

ចូលចិត្តនូវអ្វីដែលអ្នកឃើញ? ទំនាក់ទំនងមកយើងហើយផ្តល់តម្លៃ!

$650,000 $1,200,000
1,500 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

Land and Guest House for Sale in Prek Aeng

Preaek Aeng, Chbar Ampov, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 • ថ្មី
 with ស្ទូឌីយោ and  0 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ភ្នំពេញ, កម្ពុជា at the development
$295,000 $320,000
ស្ទូឌីយោ 0 172 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះ

Villa For Sale

Krang Thnong, Saensokh, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 • ថ្មី
 with 4 បន្ទប់គេង and 5 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ភ្នំពេញ, កម្ពុជា at the development
$119,000 $127,900
4 5 98.40 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះ

Twin Villa for Sale in Borey PiPhub Thmey Chhouk Va2

Chakto Mukh, Doun Penh, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 • ថ្មី
 with 10 បន្ទប់គេង and 10 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ភ្នំពេញ, កម្ពុជា at the development
$180,000 $220,000
10 10 64 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះ

Flat House for Sale in Toul Kork

Tuek L'ak Ti Bei, Tuol Kouk, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
$1,001,572 $1,320,000
26,400 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

Land For Sale in Kampong Chnang

Tuek Hout, Rolea B'ier, ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង, កម្ពុជា
$350,000 $400,000
130 ម៉ែត្រការ៉េ ដី

LAND FOR SALE

Boeng Kak Ti Pir, Tuol Kouk, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 • ថ្មី
 with ស្ទូឌីយោ and  0 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ភ្នំពេញ, កម្ពុជា at the development
$165,000 $170,000
ស្ទូឌីយោ 0 88 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះ

Flat For Sale.

Phnom Penh Thmei, Saensokh, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 • ថ្មី
 with 3 បន្ទប់គេង and 4 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា at the development
$115,000 $130,000
3 4 ផ្ញះល្វែង

Urgent Selling Borei Angkor Palace - Siem Reap

Srangae, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, កម្ពុជា