អចលនទ្រព្យកំពុងមានសក្ដានុពលនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើ FazWaz-KH.com

យើងដឹងពីបញ្ជីរបស់យើងល្អបំផុត។ សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីអចលនទ្រព្យដែលត្រូវតែមើលនៅលើគេហទំព័រ FazWaz-KH.com!

 • ថ្មី
4 bedroom for sale at in ខេត្តកំពត, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
$350,000
4 5 1,480 ម៉ែត្រការ៉េ វីឡា

Other-KH-76321

កូនសត្វ, ស្រុកទឹកឈូ, ខេត្តកំពត, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
$48,000
ដី

Other-KH-56442

Kokir, ស្រុកកៀនស្វាយ, ខេត្តកណ្ដាល, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • គម្រោងមុនសាងសង់
3 bedroom for sale at Modern Angkor Villa in ខេត្តសៀមរាប, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
$66,500
3 4 175 ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ញះល្វែង

Modern Angkor Villa

ក្រុងសៀមរាប, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • 24% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 2 ឆ្នាំ
 • គម្រោងមុនសាងសង់
1 bedroom for sale at LZ Sea View Residences in ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
$70,763
1 1 64 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

LZ Sea View Residences

ក្រុងព្រះសីហនុ, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • ថ្មី
5 bedroom for sale at in ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
$500
5 5 220 ម៉ែត្រការ៉េ វីឡា

Other-KH-1023

ក្រុងព្រះសីហនុ, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • 18% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 5 ឆ្នាំ
 • ថ្មី
1 bedroom for sale at Gold City in ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
$76,558
1 1 46 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Gold City

ក្រុងព្រះសីហនុ, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • 10% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 7 ឆ្នាំ
 • គម្រោងមុនសាងសង់
2 bedroom for sale at D seaview in ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
$151,000
2 2 82 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

D seaview

ក្រុងព្រះសីហនុ, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • 24% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 2 ឆ្នាំ
 • គម្រោងមុនសាងសង់
1 bedroom for sale at LZ Sea View Residences in ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
$51,888
1 1 43 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

LZ Sea View Residences

ក្រុងព្រះសីហនុ, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អ្នកលក់ដែលមានការលើកទឹកចិត្តនិងអចលនទ្រព្យដែលត្រូវតែលក់

ចូលចិត្តនូវអ្វីដែលអ្នកឃើញ? ទំនាក់ទំនងមកយើងហើយផ្តល់តម្លៃ!

 • ថ្មី
 with 1 បន្ទប់គេង and 1 បន្ទប់ទឹក is available for sale in ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា at the Wealth Mansion: Unit Type A (Studio) for Sale development
$137,874 $141,008
1 1 62 ម៉ែត្រការ៉េ អាផាតមិន

Wealth Mansion: Unit Type A (Studio) for Sale

រាជធានី​ភ្នំពេញ, Chraoy Chongvar, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គម្រោងអចលនទ្រព្យថ្មីៗនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សូមពិនិត្យមើល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យថ្មីដ៏ល្អបំផុត

Urban Village Phase 2

ចាប់ផ្តើមពី $63,961 - $187,589
រាជធានី​ភ្នំពេញ, ​មានជ័យ, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Borey VK Angkor

ចាប់ផ្តើមពី $61,999
ក្រុងសៀមរាប, Siem Reap, ខេត្តសៀមរាប, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Borey Williams

ចាប់ផ្តើមពី $36,500 - $67,500
រាជធានី​ភ្នំពេញ, Pur SenChey, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Borey Ratanak Phnom Penh

ចាប់ផ្តើមពី $35,500 - $80,325
រាជធានី​ភ្នំពេញ, Praek Pnov, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Song Saa Private Island

ចាប់ផ្តើមពី $1,200,000
ក្រុងព្រះសីហនុ, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Borey Penghout Boeung Snor

ចាប់ផ្តើមពី $170,000
រាជធានី​ភ្នំពេញ, ៧មករា, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Borey Bo Ao

ចាប់ផ្តើមពី $30,000 - $118,000
រាជធានី​ភ្នំពេញ, ​មានជ័យ, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

New Landmark

ចាប់ផ្តើមពី $60,401 - $202,578
ក្រុងព្រះសីហនុ, Sihanoukville, ខេត្តព្រះសីហនុ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា